"За светом свет..."

Ксения ,Вакула и Лука ,Херсон 2020г.